Laden...

standing-human-body-silhouette.svg

Waar heb je klachten?

Vraag meer informatie aan
Direct afspraak maken

Centrum voor Fysiotherapie
Training & Beweging

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Tarieven

Tarievenlijst fysiotherapie

Per 1 januari 2020                                                           

Omschrijving

Tarief

Zitting fysiotherapie

36,00

Zitting manuele therapie

50,70

Zitting kinderfysiotherapie

50,70

Zitting psychosomatische fysiotherapie

50,70

Zitting oefentherapie

36,00

Toeslag aan huis behandeling

26,00

Toeslag behandeling in inrichting

26,00

Instructie/overleg ouders van de patiënt

58,55

Kinderfysiotherapeutisch rapport

50,00

Consult fysiotherapeutisch onderzoek

71,80 

Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen

53,85 

Screening

16,00

Screening, intake en onderzoek

52,00

Intake en onderzoek na verwijzing

52,00

Eenvoudige korte rapportage

31,50 

Uitgebreide tijdrovende rapportage

54,00 

Rapportage op verzoek van derden

65,00

Telefonische zitting

36,00

Verstrekte verband- en hulpmiddelen in het kader van fysiotherapie

12,00

Niet nagekomen afspraak fysiotherapie

26,00

Niet nagekomen afspraak manuele therapie

36,50

 

Vergoeding

Voor het merendeel wordt fysiotherapie en oefentherapie vergoed vanuit aanvullende verzekeringen. Slechts in een aantal gevallen worden behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Dit zijn zogenaamde chronische aandoeningen vermeld op 'de lijst Borst’. Er gelden specifieke regels voor vergoeding vanuit de basisverzekering:

  • Bij chronische aandoeningen worden de eerste 20 behandelingen niet vanuit de basisverzekering vergoed. Met een aanvullende verzekering voor fysiotherapie kunnen deze eerste 20 behandelingen vergoed worden afhankelijk van de maximale vergoeding fysiotherapie in de polis. Anders komen deze behandelingen voor eigen rekening. Vanaf de 21e behandeling volgt vergoeding vanuit de basisverzekering.
  • Bij kinderen tot 18 jaar worden de eerste 18 behandelingen uit de basisverzekering vergoed. Als er meer behandelingen nodig zijn worden deze vergoed uit de aanvullende verzekering van de ouders, mits zij een aanvullende verzekering hebben afgesloten.
  • Bij incontinentieproblemen worden de eerste 9 behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed (en zonodig daarna via de aanvullende verzekering)
  • Heup- en knieartrose wordt op verwijzing rechtstreeks vergoed voor 12x per jaar.
  • COPD: vanaf 1 januari 2019 wordt fysio- en oefentherapie bij COPD vanaf de eerste behandeling vanuit de basisverzekering vergoed. Er geldt een maximum aan het aantal behandelingen dat vergoed wordt. In het eerste behandeljaar zijn dit er, afhankelijk van de ernst van de aandoening, maximaal 70. Ook in de jaren daarna is de vergoeding afhankelijk van de ernst van de aandoening.


Hoeveel behandelingen krijgt u vergoed?

De vergoeding van behandelingen vanuit de aanvullende verzekeraar is per polis verschillend en is na te lezen in de polisvoorwaarden van uw verzekeraar. 


Afspraak annuleren / NNA beleid

Wanneer je niet in de gelegenheid bent om een gemaakte afspraak na te komen kun je dit uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak per e-mail (info@ftbbaarn.nl) of telefonisch (035-5435983) laten weten. Uw afwezigheid wordt dan niet in rekening gebracht. Niet nagekomen afspraken zonder afmelding of te laat afgezegde afspraken worden doorberekend middels het ‘niet nagekomen afspraak' tarief. Deze nota is niet te declareren bij de zorgverzekeraar. 


FTB heeft in 2020 met nagenoeg alle verzekeraars een contract afgesloten. Dit houdt in dat de behandelingen volledig worden vergoed volgens de door jouw afgesloten verzekeringpolisvoorwaarden. FTB heeft in 2020 geweigerd om de contracten van Caresq (Promovendum, National Academic en Besured) te tekenen. Ben je bij één van deze zorgverzekeraars verzekerd dan betekent dit dat je in 2020 zelf de nota van de behandeling zult ontvangen. Deze dient particulier betaald te worden en kan vervolgens worden ingediend bij de zorgverzekeraar. Deze bepaalt afhankelijk van de polis hoeveel je er van terug krijgt. Een restitutiepolis vergoed over het algemeen 100% en een naturapolis vaak 70% van het laagste contracttarief. Tevens kan het zijn dat uw zorgverzekeraar eist dat, ondanks dat de fysiotherapeut vrij toegankelijk is, toch een verwijzing van de huisarts noodzakelijk is. Kijk voor de exacte voorwaarden in de polisvoorwaarden of informeer bij de zorgverzekeraar.


Toelichting

Zoals je wellicht in de media hebt vernomen is er al jaren sprake van een monopoliepositie en machtsmisbruik door de zorgverzekeraars. Tientallen kleine verzekeraars/labels vallen weer onder grotere organisaties waardoor uiteindelijk bijna iedereen, zonder dit te weten, verzekerd is bij één van de vier grote zorgverzekeraars in Nederland.

Al jaren wordt de zorg door deze zorgverzekeraars, onder de noemer van kostenbeheersing, uitgekleed en onder druk gezet. In de overeenkomsten met de zorgverleners worden de tarieven ‘bevroren’, de administratieve last verhoogd en de eisen verzwaard. Wil je bijvoorbeeld hetzelfde tarief blijven ontvangen, dan moet je naast een avond in de week, nu ook een dagdeel in het weekend open zijn. Wil je hetzelfde tarief blijven ontvangen dan moet je een klanttevredenheidsonderzoek uitzetten onder je patiënten/cliënten via onderzoeksbureau X of Y en de kosten zijn voor eigen rekening. Wil je niet gestraft worden met een tariefskorting dan moet je behandelgemiddelde binnen het landelijke gemiddelde blijven. En daarnaast moeten er ook nog extra formuliertjes worden ingevuld etc. wat weer ten koste gaat van de behandeltijd.

Door deze lastenverzwaring, zinloze eisen en ‘bevroren’ tarieven van de afgelopen jaren is de rek er voor de fysiotherapeuten uit. In plaats van dat de zorg er beter op wordt kunnen wij, de zorgverleners in Nederland, de kwaliteit van de zorg niet meer garanderen. Er is geen tijd en geld meer voor investeringen, innovatie en bijscholing en de patiënt is daarvan de dupe. De verloskundigen weigeren nu massaal het contract van Zilveren Kruis Achmea, de bekkenfysiotherapeuten in Noord-Holland weigeren het contract van VGZ en overige zorgverleners (o.a. de rest van de fysiotherapeuten) weigeren diverse andere contracten om bovengenoemde redenen.

Wij hopen iedereen hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en hopen op je begrip voor de genomen beslissing.


Team FTB