Laden...

standing-human-body-silhouette.svg

Waar heb je klachten?

Vraag meer informatie aan
Direct afspraak maken

Centrum voor Fysiotherapie
Training & Beweging

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Tarieven

Tarievenlijst fysiotherapie

Per 1 januari 2019                                                          

Omschrijving

Tarief

Zitting fysiotherapie

35,00

Zitting manuele therapie

50,70

Zitting kinderfysiotherapie

50,70

Zitting psychosomatische fysiotherapie

50,70

Toeslag aan huis behandeling

25,30

Toeslag behandeling in inrichting

25,30

Instructie/overleg ouders van de patiënt

56,85

Kinderfysiotherapeutisch rapport

48,60

Consult fysiotherapeutisch onderzoek

69,70

Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen

52,30

Screening

15,00

Screening, intake en onderzoek

50,00

Intake en onderzoek na verwijzing

50,00

Eenvoudige korte rapportage

27,20

Uitgebreide tijdrovende rapportage

48,60

Telefonische zitting

16,00

Verstrekte verband- en hulpmiddelen in het kader van fysiotherapie

12,00

Niet nagekomen afspraak fysiotherapie

25,00

Niet nagekomen afspraak manuele therapie

35,00

Tarievenlijst oefentherapie Cesar

Per 1 januari 2019

Omschrijving

Tarief

Zitting oefentherapie

35,00

Toeslag aan huis behandeling

25,30

Toeslag behandeling in inrichting

25,30

Consult oefentherapeutisch onderzoek

69,70

Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen

52,30

Screening

15,00

Intake en onderzoek na screening

55,00

Intake en onderzoek na verwijzing

70,00

Eenvoudige korte rapportage

27,20

Uitgebreide tijdrovende rapportage

48,60

Telefonische zitting

16,00

Verstrekte verband- en hulpmiddelen in het kader van fysiotherapie

12,00

Niet nagekomen afspraak oefentherapie

25,00

Vergoeding

Voor het merendeel wordt fysiotherapie en oefentherapie vergoed vanuit aanvullende verzekeringen. Slechts in een aantal gevallen worden behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Dit zijn zogenaamde chronische aandoeningen vermeld op 'de lijst Borst’. Er gelden specifieke regels voor vergoeding vanuit de basisverzekering:

  • Bij chronische aandoeningen worden de eerste 20 behandelingen niet vanuit de basisverzekering vergoed. Met een aanvullende verzekering voor fysiotherapie kunnen deze eerste 20 behandelingen vergoed worden afhankelijk van de maximale vergoeding fysiotherapie in de polis. Anders komen deze behandelingen voor eigen rekening. Vanaf de 21e behandeling volgt vergoeding vanuit de basisverzekering.
  • Bij kinderen tot 18 jaar worden de eerste 18 behandelingen uit de basisverzekering vergoed. Als er meer behandelingen nodig zijn worden deze vergoed uit de aanvullende verzekering van de ouders, mits zij een aanvullende verzekering hebben afgesloten.
  • Bij incontinentieproblemen worden de eerste 9 behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed (en zonodig daarna via de aanvullende verzekering)
  • Heup- en knieartrose wordt op verwijzing rechtstreeks vergoed voor 12x per jaar.
  • COPD: vanaf 1 januari 2019 wordt fysio- en oefentherapie bij COPD vanaf de eerste behandeling vanuit de basisverzekering vergoed. Er geldt een maximum aan het aantal behandelingen dat vergoed wordt. In het eerste behandeljaar zijn dit er, afhankelijk van de ernst van de aandoening, maximaal 70. Ook in de jaren daarna is de vergoeding afhankelijk van de ernst van de aandoening.


Hoeveel behandelingen krijgt u vergoed?

De vergoeding van behandelingen vanuit de aanvullende verzekeraar is per polis verschillend en is na te lezen in de polisvoorwaarden van uw verzekeraar.  


Afspraak annuleren / NNA beleid

Wanneer u niet in de gelegenheid bent om een gemaakte afspraak na te komen kunt u dit uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak per e-mail (info@ftbbaarn.nl) of telefonisch (035-5435983) laten weten. Uw afwezigheid wordt dan niet in rekening gebracht. Niet nagekomen afspraken zonder afmelding of te laat afgezegde afspraken worden doorberekend middels het ‘niet nagekomen afspraak' tarief. Deze nota is niet te declareren bij de zorgverzekeraar.